Nasze salony działają od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 14:00
Leasing / Pożyczka
Gwarancja
Promocja
Serwis
Lakiernia
Facebook PAPIS

603 103 104

Leasing samochodów używanych - Papis

Pełna oferta samochodów

Leasing samochodów używanych

Leasing to atrakcyjna forma finansowania, w ramach której zawiera się umowę na prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien czas w zamian za raty leasingowe. Leasingujący może mieć przy tym prawo do zakupu leasingowanego przedmiotu, jeśli jest to zawarte w umowie. Papis specjalizuje się w leasingu samochodów nowych i używanych.

Najpopularniejszymi rodzajami leasingu są:

  • leasing operacyjny – przy tej formie umowy przedmiot leasingu wlicza się do majątku leasingodawcy i dlatego to on dokonuje opłat amortyzacyjnych. Koszty, jakie zaś ponosi leasingobiorca, to raty leasingowe z doliczonym podatkiem VAT oraz opłatą wstępną. Suma tych rat pomniejszona o podatek VAT powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej wypożyczonej rzeczy. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może nabyć przedmiot, którego używał w trakcie jej trwania;
  • leasing finansowy – w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego wypożyczany przedmiot zalicza się do majątku leasingobiorcy i dlatego to na nim, nie na leasingodawcy, spoczywa obowiązek uiszczenia opłat amortyzacyjnych. Jeśli zaś chodzi o koszty uzyskania przychodu, to korzystający może do nich wliczyć jedynie odsetki do raty leasingowej. Podatek VAT opłaca się z góry przy pierwszej racie. Zaś przy wpłacie ostatniej leasingobiorca staje się automatycznie właścicielem rzeczy, której dotyczyła umowa;
  • leasing zwrotny – polega na oddaniu części majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i jednocześnie na wzięciu ich w leasing, co przekłada się na jednorazowy zastrzyk pieniędzy. Przy czym leasing zwrotny może przyjąć formę operacyjnego lub finansowego.

Dlaczego warto wziąć samochód używany w leasing?

Korzyści płynących z leasingu jest wiele. Przede wszystkim umożliwia on niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, dogodną możliwość rozliczenia podatku VAT i zmniejszenie obciążeń podatkowych, tzw. tarczę podatkową. Jest to szczególnie istotne dla osób potrzebujących samochodu, gdyż jego kupno wiąże się z dużym wydatkiem. Najdogodniejszy finansowo jest leasing samochodów używanych.

Dzięki leasingowi samochodu używanego możemy w szybki i prosty sposób nabyć interesujące nas auto lub używać je przez optymalny dla nas czas, a potem przesiąść się na inne. W tym wypadku niezwykle istotny jest jednak wiek auta – im młodsze, tym oferta aut używanych z możliwością wzięcia w leasing jest większa. Poza tym, w przypadku aut starszych okres umowy jest zwykle krótszy, a wpłata początkowa wyższa. Nie zmienia to jednak faktu, że leasing samochodów używanych cieszy się popularnością ze względu na możliwość częstych zmian samochodów czy nabycia wymarzonego auta z rozłożoną płatnością, po wcześniejszym wypróbowaniu go.

Finansowanie Finansowanie