Nasze salony działają od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 14:00
Leasing / Pożyczka
Gwarancja
Promocja
Serwis
Lakiernia
Facebook PAPIS

603 103 104

Sprzedaż samochodu - formalności w 2017 roku

Pełna oferta samochodów

Istotną kwestią jest także sprzedaż samochodu używanego. Znaczną część czynności, które obowiązują w tego typu sytuacjach zajmują formalności. Po sprzedaniu samochodu należy dopełnić kilka kwestii, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Najpierw warto udać się do Wydziału Komunikacji.

Obowiązek wyrejestrowania auta

Polskie prawo wyraźnie stanowi, że sprzedający ma obowiązek wyrejestrować samochód w ciągu 30 dni. Jest to jednak zapis martwy, gdyż nie istnieją jakiekolwiek konsekwencje prawne niewyrejestrowania sprzedanego samochodu używanego. Kłopot może pojawić się, gdy kupujący również nie przerejestruje pojazdu. Wtedy wszelkie wykroczenia, jakich mógłby się dopuści nowy właściciel zakupionym pojazdem, obciążać będą konto sprzedawcy. Zapewne tego rodzaju sprawy da się wyjaśnić, ale nie warto narażać się na niepotrzebny stres. Wyrejestrowanie sprzedanego samochodu używanego jest bezpłatne i dokonuje się tego na miejscu w Wydziale Komunikacji, w którym pojazd był zarejestrowany. Wystarczy do tego celu dowód osobisty i umowa sprzedaży. Zwykła formalność, ale po sprzedaniu samochodu warto o niej pamiętać.

Urząd Skarbowy

Przyjęło się zwyczajowo, że przy sprzedaży samochodu używanego koszty podatkowe ponosi kupujący. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby obowiązkowy podatek wynikający z tej czynności obarczał obie strony lub tylko sprzedawcę. Kwestię tę można bardzo łatwo rozwiązać, stosując precyzyjny zapis w umowie kupna – sprzedaży samochodu, a podatkiem obciążyć nabywcę. Z obowiązku opłaty podatku zwolnione są transakcje na kwotę poniżej 1 tysiąca złotych, a także zakup od firm wystawiających fakturę VAT. W przypadku, gdy jesteśmy właścicielem auta krócej niż sześć miesięcy i sprzedajemy je za wyższą od ceny zakupu kwotę, sytuacja wygląda nieco inaczej. Wtedy naliczony na podstawie różnicy wartości kupna i sprzedaży samochodu podatek należy rozliczyć w zeznaniu rocznym. Nieuwzględnienie dochodu ze sprzedaży samochodu używanego w zeznaniu rocznym może spowodować karę wynoszącą od 168 do nawet 33 600 zł.

Ubezpieczenie

Uregulowanie kwestii ubezpieczenia OC jest bardzo istotne z punktu widzenia sprzedaży samochodu używanego. Nie chcemy bowiem nadal opłacać składek za auto, którego już nie posiadamy. Dlatego do istotnych formalności po sprzedaży samochodu należy zgłoszenie w ciągu 30 dni od daty sprzedaży tego faktu do ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku sprzedawca nadal będzie figurował jako płatnik ubezpieczenia. Warto więc jak najszybciej poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu auta, wraz z podaniem dokładnych danych zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Istnieje również możliwość odzyskania opłaconej składki OC za okres od momentu sprzedaży samochodu używanego do zakończenia obowiązywania aktualnej polisy. Jeżeli sprzedajemy auto bez OC, aby uniknąć jakichkolwiek kłopotów, warto poinformować o tym kupującego, a najlepiej wyraźnie zaznaczyć ten fakt w umowie.

Wnioski

Wyrejestrowanie auta i wypowiedzenie ubezpieczenia to istotne formalności po sprzedaniu samochodu, w dodatku są one bezpłatne i nie zajmują wiele czasu. Dobrze jednak pamiętać o ich wypełnieniu, aby uniknąć ewentualnych kłopotów.

Finansowanie Finansowanie