Nasze salony działają od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 14:00
Leasing / Pożyczka
Gwarancja
Promocja
Serwis
Lakiernia
Facebook PAPIS

603 103 104

Umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego

Pełna oferta samochodów

Decydując się na zakup samochodu, warto zorientować się w formalnościach, jakie należy dopełnić. Szczególnie ważne to jest przy zakupie samochodu używanego. Umowa kupna sprzedaży samochodu powinna bardzo szczegółowo zawierać opis przedmiotu transakcji, czyli wszelkie usterki czy wady, które gdy w umowie kupna samochodu nie są opisane, a pojawią się podczas użytkowania, mogą generować dodatkowe wydatki. Nieprecyzyjnie opisany przedmiot sprzedaży spowoduje brak możliwości odzyskania poniesionych nakładów na ewentualne naprawy, etc.

Umowa w polskim prawie

Ustawodawca nie definiuje jednoznacznie wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu. Określa jedynie, jaki minimalny zakres informacji powinien w takiej umowie się znaleźć. Umowa kupna sprzedaży auta to przeniesienie własności pojazdu na drugą stronę transakcji wraz z wydaniem kupującemu przedmiotu umowy, czyli pojazdu. Na podstawie umowy kupna sprzedaży samochodu kupujący zobowiązuje się przekazać sprzedającemu określoną kwotę pieniędzy – zapłatę. Umowę kupna sprzedaży pojazdu mogą zawierać osoby fizyczne oraz prawne i nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Istotną kwestią jest również fakt, że umowę kupna samochodu należy przedstawić w Wydziale Komunikacji podczas rejestracji auta.

Elementy umowy

Przeglądając Internet można znaleźć ogromną ilość przykładów i wzorów umowy kupna sprzedaży samochodu. Niezależnie od tego jaki wzór wybierzemy, należy pamiętać, że im więcej szczegółów dotyczących przedmiotu transakcji taka umowa kupna sprzedaży auta zawiera, tym lepiej. Prawidłowo przygotowana umowa kupna sprzedaży pojazdu musi jednak zawierać przede wszystkim:

- miejsce i datę zawarcia umowy – ma to szczególnie istotne znaczenie dla następujących po dacie zawarcia terminów na zarejestrowanie, kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe;
- precyzyjne określenie stron umowy kupna sprzedaży;
- dokładne określenie przedmiotu umowy, tj. markę pojazdu, rok produkcji, numer nadwozia, numer silnika, numer rejestracyjny, jeśli wydano numer karty pojazdu, aktualny na dzień zakupu przebieg oraz kolor pojazdu;
- ustaloną cenę pojazdu wyrażoną wartością oraz słownie;
- oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu;
- oświadczenie o terminie przekazania pojazdu kupującemu;
- określenie, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy;
- podpisy stron transakcji.

Dodatkowo, koniecznymi dokumentami, których fakt przekazania powinna również zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu, są karta pojazdu, dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia. To podstawowe elementy, jakie każda umowa kupna sprzedaży pojazdu powinna zawierać. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zdecydowanie bardziej szczegółowo opisać samochód będący przedmiotem transakcji. Pamiętajmy, że im dokładniej znany jest nam i opisany w umowie kupna samochód, tym mniejszym zaskoczeniem będą ewentualne naprawy i związane z nimi koszty.

 

Finansowanie Finansowanie