Nasze salony działają od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 14:00
Leasing / Pożyczka
Gwarancja
Promocja
Serwis
Lakiernia
Facebook PAPIS

603 103 104

Zakup samochodu używanego a podatek - formalności w Urzędzie Skarbowym

Pełna oferta samochodów

Decydując się na inwestycje warto pamiętać, że kupno samochodu, a Urząd Skarbowy to ważne i złączone ze sobą kwestie. Wspomniana instytucja pobiera w takiej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od zakupu auta naliczany jest w przypadku, gdy stronami transakcji są osoby fizyczne, które nie są podatnikami VAT. Wysokość należnego podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) wynosi 2% wartości transakcji kupna sprzedaży samochodu lub innego pojazdu. Co ciekawe Urząd Skarbowy porównuje wartości umowne ze średnimi cenami rynkowymi i w ten sposób może decydować o wysokości podatku od zakupu auta. Nie warto więc ryzykować zaniżanie ceny kupna samochodu, gdyż Urząd Skarbowy może domagać się płatności aż przez 5 lat od daty zakupu. Jedyną możliwością uniknięcia konieczności płacenia podatku PCC jest zakup pojazdu o wartości nie przekraczającej 1 tysiąc złotych.

Formalności w Urzędzie Skarbowym po zakupie samochodu używanego

Po podpisaniu umowy, dokonaniu zapłaty i odebraniu auta, kupujący ma 14 dni na wizytę w Urzędzie Skarbowym w celu uregulowania kwestii podatkowych. Wysokość podatku od zakupu samochodu używanego wynosi obecnie 2% wartości pojazdu. W celu uiszczenia tej opłaty należy złożyć deklarację PCC-3 lub PCC-3A (jeśli nabywców jest więcej niż jeden) w US i uregulować należny podatek PCC. Deklarację można również złożyć listownie lub elektronicznie. Podatek od kupna auta nie jest bardzo obciążającą opłatą i warto pamiętać o jej uiszczeniu w ciągu 14 dni od zakupu. Karą za unikanie opłat podatkowych są poza wysokością należnego podatku odsetki za zwłokę w wysokości 11% w skali roku.

Zakup samochodu od firmy

W przypadku, gdy kupujemy samochód używany od dilera, w komisie lub w salonie sprzedaży najczęściej otrzymujemy fakturę VAT. Zakup samochodu na jej podstawie zwalnia kupującego z konieczności odprowadzenia podatku od kupna auta, nakładając na sprzedawcę przymus uiszczenia podatku VAT. Jest to jeden z wielu argumentów, dla których warto skierować swoje kroki do takiego sprzedawcy. Po pierwsze, unikamy dodatkowych opłat, po drugie, co bardziej istotne, mamy pewność jakości i bezpieczeństwa zakupu samochodu, a podatek VAT odprowadza sprzedawca.

Finansowanie Finansowanie