Polskie prawo stanowi, że samochody osobowe muszą przejść swoje pierwsze badanie techniczne, zanim upłynie 3 lata od ich zarejestrowania. Jeśli zaś chodzi o kolejne terminy przeglądów technicznych, to muszą być one przeprowadzone po kolejnych 5 latach (jednak uwaga — nie później niż po 2 latach od badania numer 1) a następne już co roku.

Ważne jest jednak aby każdorazowo badanie było przeprowadzane przed upływem roku od badania poprzedniego, Takie działanie pozwoli nam uniknąć problemów związanych z nieważnym przeglądem, kiedy policja zatrzyma nas w ramach rutynowej kontroli drogowej lub kiedy popełnimy na drodze jakieś wykroczenie. Zasady przedstawione powyżej nie dotyczą jednak samochodów, które posiadają instalacje gazowe, taksówek, pojazdów, które przewożą zarobkowo między 5 a 9 osób oraz aut zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych.

Nie inaczej jest w przypadku pojazdów nauki jazdy oraz tych służących do zdawania egzaminów na prawo jazdy. Także samochody skonstruowane samodzielnie muszą być badane każdego roku.